Svetovna književnost, Vrečko

Vprašanja

Vprašanja 2

Pregled svetovne književnosti

Skladnja SKJ, Kranjc

SKLSKJ_zapiski

Besedotvorje, Žele

Besedotvorje – odgovori na izpitna vprašanja

SSK 2, Zupan Sosič

Zapiski, SSK 2 (leto 2007/08)

Razpis za zaposlitev asistenta na avstrijskem Koroškem

Ministrstvo za šolstvo in šport  ter Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur objavljata razpis za zaposlitev učitelja/asistenta za slovenski jezik v šolskem letu 2012/13 na avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent naj bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:

– študent/absolvent slovenistike in nemcistike;

– študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

 

Dodatne informacije:

– čas zaposlitve: od 1. oktobra 2012 do 31. maja 2013;

– plača: med 900 in 1000 evri neto na mesec;

– stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);

– prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

 

Prijava mora vsebovati:

– izpolnjeni PRIJAVNI OBRAZEC v dveh izvodih;

– potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;

– 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete …).

 

Prijave pošljite do 12. junija 2012 na naslov:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

Dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu: damjana.kern@ff.uni-lj.si

Slovenska proza 1900-1950, Hladnik

Slovenska proza 1900-1950

Pragmatika, Kranjc, 1. letnik

Pragmatika


Kontakt

slovenist@gmail.com

Facebook

Na FB nas dobite pod imenom Slovenist Filofaks.

Obvestilo

Za vsebino zapiskov ne odgovarjamo, uporabljate jih na lastno odgovornost!

Za kakovost lektoriranja navedenih lektorjev ne odgovarjamo!

Kratka navodila

Uporabite iskalnik (search) zgoraj ali pa med kategorijami poiščite želeno.
Zapiski so bili večinoma objavljeni pred bolonjsko reformo, uporabljajte iskalnik, ker se iskano mogoče ne nahaja v pravem letniku.

Izberi kategorijo

Arhiv objav

web statistics